Over Christenzaken

Christenzaken.nl is het grootste online netwerk voor christelijke ondernemers, vacatures, workshops en bijeenkomsten. Sinds 2001 is Christenzaken uitgegroeid tot een zakelijk netwerk waarin het delen van kennis en informatie centraal staat.

Christelijk Ondernemers Netwerk (CON)

Christenzaken.nl is onderdeel van het Christelijk Ondernemers Netwerk (CON). Het Christelijk Ondernemers Netwerk (CON) is een centrum waar christelijke ondernemers inspiratie en passie vinden voor ondernemen en missie. Het netwerk van ondernemers vormt daarbij de basis. CON organiseert ontmoetingen, legt verbindingen en stimuleert initiatieven. Dat doet CON met een crossmediale benadering: netwerkbijeenkomsten, Academy-programma’s, Business magazine, websites en social media.

Doel

Christenzaken.nl wil christelijke ondernemers beter online vindbaar maken. Daarnaast wil Christenzaken.nl christelijke ondernemers inspireren met nieuwsbrieven, workshops en bijeenkomsten. Activiteiten organiseren we samen met onze partner That's Life Meeting Point.

Dit alles doen we met een gebruiksvriendelijke website waar bezoekers makkelijk informatie over christelijke ondernemers, organisaties, vacatures en activiteiten kunnen vinden. De website is bovendien geoptimaliseerd voor zoekmachines; een bedrijfsvermelding op Christenzaken.nl helpt bij het beter scoren in de zoekresultaten van zoekmachines in Google.

Christelijke vacatures

Christenzaken.nl is dé centrale plek voor christelijke vacatures. Alle aangesloten organisaties kunnen via hun profiel vacatures op Christenzaken.nl plaatsen.

Team en kantoor

Christenzaken.nl bestaat een team van enthousiaste ondernemers en web-ontwikkelaars. Onze contactgegevens zijn (hier zijn onze uitgebreide contactmogelijkheden te vinden):

Christenzaken.nl (onderdeel van CON)
Gangboord 96
3823 TJ Amersfoort
033-2089006
info@christenzaken.nl